en-Chawtonské dopisy - Jane Austen

27/12/2020

Drahá Cassandro...

Útlá knížečka pojmenovaná jako Chawtonské dopisy nám prostřednictvím třinácti dopisů nabízí jedinečný náhled na dobu, ve které žila slavná anglická spisovatelka Jane Austenová, která se proslavila svými romány Pýcha a předsudek, Rozuma Cit, Emma a další.

Jane Austenová byla na svou dobu poměrně emancipovanou ženou, která se nebála stát si za svým vlastním názorem, nikdy se neprovdala a bohužel opustila náš svět předčasně v nedožitých 42 let, přesto se stala nesmrtelnou díky svým románům, které jsou nadčasové.

Dopisy v knize obsažené jsou přepsané z originálních dokumentů, jež jsou uloženy v Muzeu Jane Austen, jež je bývalým autorčiným domovem, odkoupeným T. Edwardem Carpenterem, jenž jej proměnil v památník. Muzeum bylo otevřeno v roce 1949. Mnoho z dopisů bylo ve vlastnictví potomků rodiny Austenových, u nichž přebývaly do 20. let 20. století. Carpenter dopisy odkoupil a odkázal je Muzeu roku 1969.

Rodina Austenových nějakou dobu pobývala v Chawtonu v hrabství Hampshire, proto je titul nazýván jako Chawtonské dopisy. Účel dopisů bylo udržovat vztahy v rodině, zpravovat o novinkách či o pouhých společenských "drbech". Austenová napsala více než 3000 dopisů, podle posledního sčítání se jich dochovalo pouhých 161.

Oznámení o knize je dneska v našich novinách poprvé. - 18 šilinků - za mé dvě další si řekne libru a šilink, a libru osm šilinků za tu nejhloupější. - Napíšu Frankovi, aby se necítil opomíjený. Slečna Bennová u nás večeřela zrovna ten den, kdy knihy přišly, a večer jsme se do toho hned pustily a přečetly jí půlku prvního dílu.

Na začátku knihy je přehledná chronologie nejdůležitějších událostí v životě Jane Austenové a jejích příbuzných. Následuje úvod, jehož úkolem je čtenáře zasvětit do kontextu doby a poučit, jak dopisy správně číst. Poté jsou na řadě samotné dopisy a na konci je pak soupis doporučené literatury a jmenný rejstřík.

Díky dopisům jsem mohla poznat autorčino smýšlení, její osobitý humor, který je patrný i v jejích dílech. Hodně věcí je nastíněno pouze v narážkách, které pochopí pouze adresát, a proto se velice hodil poctivě připravený průvodní komentář ke každému dopisu. Je úžasné číst o každodenních maličkostech, některých významných, jiných zcela triviálních.

Nečekejte, že se dozvíte nějaké peprné informace, autorka ze svého soukromí mnoho tajemství neprozrazuje. Nejčastějším tématem jsou společenské událostí, návštěvy, uspořádání domácnosti, cesty či nákupy. V menší míře se objevují i informace o recepci jejích románů u veřejnosti. Poznáváme jednotlivé členy její rodiny, s nimiž měla vřelé vztahy. Nejvíce si rozuměla se starší sestrou Cassandrou, které je věnovaná většina zde obsažených dopisů.

Jane Austenová je pro mě výborná spisovatelka, která umí odhadnout lidskou povahu a nebojí se kritizovat společnost. Úvod byl velmi zajímavým náhledem na tehdejší fungování korespondence. Poslední, třináctý dopis, je psaný Cassandrou krátce po smrti Jane Austenové a je tím nejemotivnějším ze všech.

Dalším skvělým bonusem knihy jsou fotografie dopisů, takže čtenář může spatřit rukopis samotné autorky. Škoda, že těch dopisů nebylo v knize více, škoda, že se jich dochovalo tak málo, ale je třeba být vděčný i za to málo, co je k dispozici, za historické artefakty, které jsou zcela jedinečné.

Knížečka potěší všechny milovníky Jane Austen, ale také nadšence do korespondence. Nakonec bych chtěla vyzdvihnout skvělý překlad od "esa ve svém oboru", a to od Kateřiny Hilské, v jejímž překladu také nově vycházejí díla Jane Austenové v nakladatelství Slovart, které všemi deseti doporučuji.


Název: Jane Austen: Chawtonské dopisy
Originální název: The Chawton Letters
Sestavila: Kathryn Sutherlandová
Překlad: Kateřina Hilská
Nakladatelství: Kontrast
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Počet stran: 136
ISBN/EAN: 978-80-7585-046-1


Za poskytnutí recenzního výtisku mnohokrát děkujeme společnosti Knihy Dobrovský.