en-Vinařství: V bouřlivých časech - Marie Lacrosse

03/05/2021

Osud rodiny vinařů ve válečných letech 

V roce 1851 se narodí holčička, která dostane jméno Irena, matka se však svého nemanželského dítěte vzdává a malá Irena skončí v sirotčinci. Tam si ji o několik let později vybere zámožný německý obchodník s vínem Wilhelm Gerban jako služebnou pro své rodinné sídlo.

Irena se v novém domově musí naučit, jak se bránit před naschvály Wilhelmovy rozmazlené dcerušky Matildy i jak skrývat city, které chová k jeho synovi Franzovi. Ráda by také zjistila, kdo byli její praví rodiče.

V domácnosti Wilhelma Gerbana panují četné rozepře - jeho francouzská manželka Paulina má chatrné psychické zdraví, které léčí laudanem, často však v mnohem vyšších dávkách, než by měla. Ne ve všem se svým manželem souhlasí, leč jako jeho žena se musí podřídit. Matilda je rozmazlený fracek, stará se jen sama o sebe a největší radost jí dělá, když může někomu uškodit, zvláště pak Ireně. Franz je nejstarším synem, a tak se předpokládá, že v budoucnu převezme rodinný podnik. Franz však o obchodování příliš nestojí. Navíc když do jejich země dorazí válka, tak se jako francouzský občan postaví na stranu francouzských vojsk, což jeho německá rodina považuje za zradu.

Irena a Franz jsou naivní mladí lidé plní ideálů, ale když jsou vtaženi do centra válečných událostí, iluze se vytrácejí a zůstává jen krutá realita.

Má vztah mezi služebnou a panským synkem vůbec nějakou šanci? Kam až je Wilhem Gerban schopen zajít, aby ochránil rodinnou čest a svůj obchod?


Franz cítil, že je uvězněný v jedné ze svých nočních můr. Scény před opevněním Weissenburgu a zámkem v Geisbergu se opakovaly. Znovu zaútočili naprosto nechránění němečtí vojáci na své protivníky. Opět práskal výstřel za výstřelem, jeden útočník za druhým padal do prachu. Další vojáci klopýtali přes padlé, dokud je nezasáhla střela. Mrtví a ranění leželi už ve třech až čtyřech vrstvách.


Vinařství: V bouřlivých časech je prvním titulem rodinné ságy, série bude celkem čítat pět knih. Příběh je časově zasazen do druhé poloviny 19. století a ve středu dění stojí bohatá obchodnická rodina z Weissenburgu v Alsasku. Na pozadí se odehrává boj mezi dvěma zeměmi. V roce 1870-1871 probíhá prusko-francouzská válka, která zamíchá s osudy vystupujících postav.

Na začátku knihy jsou dvě mapy - jedna vyobrazuje větší území s vyznačením pevností a oblastí bitev, druhá má detailnější záběr na hranice Francie a Německa. Obě mapy jsou při čtení velmi užitečné, často jsem se k nim vracela a sledovala, kudy se ubírala cesta našich hrdinů. Následuje soupis nejdůležitějších postav, přičemž historické postavy jsou odlišeny hvězdičkou.

Autorka Marie Lacrosse při psaní rozhodně nepodcenila přípravu, o čemž svědčí na konci knihy umístěný seznam pramenů, z nichž čerpala historické reálie. V závěru se nachází i glosář objasňující některé méně známé pojmy, které se v příběhu objevily.

Vinařství sestává z prologu, šesti částí a epilogu. Na téměř 500 stránkách jsou vylíčeny společenské poměry, rozdíly mezi bohatými a chudými, poměry služebných a žen jako takových, politické rozkoly, válečný konflikt, lékařská praxe a činnost Červeného kříže, která byla tehdy ještě v plenkách, přátelské i milenecké city atd.

O popisované válce jako takové jsem prakticky nic nevěděla, přestože se jednalo o krvavý konflikt, při kterém vyhaslo mnoho lidských životů, zemřelo na sta tisíce vojáků na obou stranách. Autorka do svého díla promítá válečné utrpení prostřednictvím velmi naturalistických výjevů, které, jak poukazuje v doslovu, nijak nepřikrášlila, ba naopak, realita byla natolik hrůzostrašná, že musela některé obrazy spíše zjemnit. S těmito pasážemi jsem neměla problém, ač rozhodně nebyly jednoduché, ale některým čtenářům by mohly způsobovat nevolnost. Román je historickou fikcí a ačkoliv v něm nevystupuje mnoho reálných postav, o některých je zde pouze zmínka, jednotlivé události jsou založeny na dochovaných záznamech z té doby. Představa, že členové rodiny, kteří se stali nepohodlnými, byli odsunuti do ústavu pro choromyslné, je až nelidská, přesto k tomu docházelo velice často. Vinařství je opravdu bohaté na nejrůznější epizody opírající se o historické události, což z titulu činí velmi zajímavý kousek.


"Neměl by sis nejdřív umýt ruce a vyčistit nástroje?" protestoval váhavě, zatímco Luc vzal do úst vlákno, aby ho snadněji protáhl ouškem jehly.
"Co bys chtěl?" Luca to upřímně překvapilo. Potom se rozzuřil. "Kde si tady mám umýt ruce, ty chytráku? Nebo umýt nůžky? Asi v téhle kaluži, v níž se to hemží hmyzem?"
"Ale..."
"Mám ti to tedy sešít, nebo chceš vykrvácet? Mám lepší věci na práci neš poslouchat tvoje kázání." Franz se nepohnul.
"Taky dobře." Luc už udělal pokus vstát, když Franz nakonec slabě kývl hlavou.

Ačkoli je v knize romantická linka, není nijak přeslazená, události plynou velmi přirozeně. Jak Irenu, tak i Franze jsem si oblíbila a moc jsem jim přála, aby jim do cesty nebylo kladeno tolik překážek. Některé členy rodiny jsem vyloženě nenáviděla a ta nenávist se ke konci ještě vystupňovala.

Autorka píše čtivě, její styl není náročný a když je potřeba, tak umí vystavět napětí. Na rodinných ságách se mi moc líbí, že můžu s postavami strávit hodně času, postupně je poznávám a sleduji, jak se během uplynulých let mění jejich charakter, zkrátka s nimi většinou strávím celý život a pak i život jejich dětí apod. Jsem moc zvědavá, kam se posuneme v pokračování, které nese název Nový začátek.

Vinařství: V bouřlivých časech se jistě objeví v mnoha knihovnách a nejenom pro svou pěknou obálku, ale především pro silný příběh o lidech, jejich dobrých a špatných vlastnostech a minulosti zahalené válečným mračnem.


Název: Vinařství: V bouřlivých časech
Originální název: In stürmischen Zeiten
Série: Vinařství 1.
Autor: Marie Lacrosse
Překlad: Ivana Dirk Lukačovičová
Nakladatelství: Ikar
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Počet stran: 496
ISBN: 978-80-249-4162-2