"Svědomí z nás všech dělá zbabělce," ale svědomí je tím, co nám dává lidskost, je faktorem, jímž se odlišujeme od zvířat. Umožňuje nám milovat, cítit bolest druhého a růst. Ať už jsou nevýhody toho, že jsme obdařeni svědomím, jakékoli, výhody jsou zásadní, chceme-li na tomto světě žít s ostatními lidskými bytostmi.

(Ted Bundy, vrah po mém boku, Ann Rule)

Důvěra je zvláštní věc. Tak dlouho trvá, než se vybuduje, ale ve vteřině se rozpadne na kusy.

(První chyba, Sandie Jones)

"Láska je jako obyčejný kus plátna," říkala Estella.

"Teprve až celý prožitý život ho vytvaruje do šatů. Ale nikdo v těch šatech nevidí to plátno, nikdo neví, že kdysi existovalo jen ono. Nikdo nechápe, že bez něho by se žádné šaty nedaly ušít."

...

"A láska je jako cívka nití, která se odvíjí a dokáže všechno spojit."

(Pařížská švadlena, Natasha Lester)