Čas vlků - Elisabet Nemert

05.06.2019

V každém z nás jsou dva vlci... Který z nich zvítězí?

O druhé světové válce se toho napsalo již mnoho, ale vždy se objeví nějaký titul, jenž se snaží na danou problematiku nahlédnout z trochu odlišné perspektivy. Čas vlků je sondou do válečných událostí, na které je nahlíženo z pohledu severských zemí, především pak ze Švédska, odkud pocházejí oba hlavní protagonisté.

Kniha mapuje události těsně před vypuknutím druhé světové války roku 1939, vše je líčeno chronologicky. Seznamujeme se s Magdalenou a Nilsem, dvěma sourozenci, kteří většinu svého života žili v chudobě, přišli o oba rodiče, ale osud tomu tak chtěl, aby se měli dobře, a tak se jim díky velkému dědictví po jejich strýci otevřely dveře do vyšších sfér. Nikdy se však nepovyšovali nad ostatními, i díky svému postavení a prostředkům mohli pomáhat druhým o to více.

Oba hlavní hrdinové představuji ty nejlepší kvality dobrého člověka a zejména Magdalena by se dala přirovnávat ke svaté, její laskavost a dobrota totiž nezná mezí, a když je potřeba, je schopna se za pravdu i rvát. Nilsova povaha se vyvíjí postupně a k některým hodnotám si musí najít vlastní cestu, ale nakonec, i díky Magdaleně, pozná, co je skutečně správné. Další postavou, která se v knize objevuje a její počínání je neméně důležité je Carl-Magnus. Mladík z bohaté rodiny, jenž se choval k ostatním nadřazeně a věřil vizi Německa, přichází za jistých okolnosti o veškeré ideály a prozře a spatří zlo, které Německo v čele s Hitlerem představuje. Osudy všech se propletou a krutá válka otestuje jejich sílu - nejen fyzickou, ale i duševní.

"V srdci každého člověka žijí dva prastaří vlci. Bydlí tam od počátku věků a bez ustání spolu soupeří o nadvládu nad tlukoucím srdcem. Jeden se jmenuje Strach a Nenávist, druhý Láska a Důvěra."
Chlapec se podíval na dědečka důvěřivýma očima a tiše se zeptal: "A který z těch vlků vyhraje, dědečku?"
Stařík pohladil vnuka po hebké tváři a odpověděl: "Vyhraje ten, kterého v sobě sytíme."

Čas vlků je nádherný příběh o lidské dobrotě, o tom, jak, když je to nejvíc potřeba, drží lidé při sobě a pomáhají si. Je to příběh o tom, jak celý národ bojuje o svobodu nejen své země, ale i svého ducha. Je to román o odvaze, přátelství a lásce. Ač příběh zpracovává poměrně nelehké a těžké téma, jeho čtení mi nečinilo potíže, sama autorka události strukturovala přehledně a velmi čtivě vysvětlovala vždy, o co šlo, takže i pro ty, pro něž je tato historická etapa španělskou vesnicí, nebude problém se v knize orientovat.

Vzhledem k tématu se není čemu divit, že kniha rozhodně nenechá čtenáře chladným, při líčení některých událostí jsem měla slzy na krajíčku. Přiznám se, že o podílu severských zemí ve druhé světové válce jsem toho příliš nevěděla, tím víc jsem byla ráda za autorčin výběr. Protože se jedná o velice široké téma, nelze se v knize pozastavit u všeho, stejně tak nelze zmiňované věci více rozvádět, autorka naznačila různé problematiky, jež sužovaly tehdejší obyvatelstvo, ale nezabředávala do detailů, které by náležely spíše faktografické publikaci. Velice zajímavý byl náhled do fungování tehdejší pěstounské péče, která byla velmi tristní. Ženy neměly příliš na výběr, pokud si chtěly udržet své zaměstnání, a tak se musely rozhodnout, ačkoli toto rozhodnutí bylo často velice bolestivé. Vyprávění je velmi autentické.

Jako ozvláštnění příběhu zde figuroval příběh bílých vlků - vlčice a jejích mláďat. Symbolika boje se zlem byla opravdu nádherná, až srdcebolná. Poselství sdělované mezi řádky si navíc každý může vyložit po svém. Čas vlku bych doporučila spíše starším čtenářům, ale i těm zvídavějším mladším, které neodradí drsné téma a chtějí se o této době něco dozvědět a přečíst si příběh obyčejných lidí.

Název: Čas vlků
Originální název: Vargarnas Tid
Autor: Elisabet Nemert
Překlad: Jan Marek Šík
Nakladatelství: Cosmopolis
Rok vydání: 2018
Vydání: 1.
Počet stran: 360
ISBN/EAN: 978-80-271-0782-7


Za knihu mnohokrát děkujeme nakladatelství Cosmopolis.