Kirke - Madeline Miller

10.08.2020

Z podceňované bohyně se stala mocná žena starověkého řeckého světa

Jistě si mnoho z vás vybaví Staré řecké báje a pověsti zpracované Eduardem Petiškou, které byly dokonce na některých školách v kanonické četbě. Někteří si také vzpomenou na bohyni jménem Kirke, a právě této postavě se rozhodla vdechnout život americká spisovatelka Madeline Miller.

Kirke se narodila jako dcera titánského boha slunce Helia a nymfy Persy. Jméno dostala pro své žluté oči a pištivý hlas, výraz "kirke" je totiž nejspíš odvozen od pojmů pro jestřába či sokola. Kvůli hlasu, jenž nebyl vůbec božský, spíše lidský, nebyla mezi bohy přijata a během svého dospívání byla vystavena mnoha skutečně ošklivým posměškům. Jedinou naději jí skýtala láska k člověku, ta v ní probudila moc, díky níž se z lidí mohou stát bohové a z bohů netvoři. Pro svou lásku ke smrtelníkům je Kirke vyhnána na ostrov Aiaia, k jehož břehům po staletí připlouvají lodě, jednoho dne na souš vstoupí i hrdina Trojské války Odysseus.

Dveře domu byly vyrobené z jednoho statného dubového kmene a pobité kovovými pásy. Pod mým dotekem se lehce otevřely dokořán. Uvnitř vonělo kadidlo. Byla tam velká místnost se stoly a lavicemi jakoby přichystanými k hostině. Na jednom konci stál krb a z druhého vedla chodba do kuchyně a ložnic. Dům byl tak velký, že by vystačil pro deset bohyň, a tak jsem pořád čekala, že za rohem narazím na další nymfy a sestřenice. K mému vyhnanství však patřila samota.

Na prvním místě by rozhodně měla zaznít chvála mistrného překladu Evy Maršíkové, která to rozhodně neměla jednoduché, protože text je plný složitých souvětí a obratů, obrazů a jmen. Není tedy s podivem, že za svou obdivuhodnou práci byla oceněna Zlatou stuhou 2020 v kategorii překlad knihy pro starší děti. "Do překladu se skvěle povedlo přenést vylíčení silných emocí, bohatost a zvukomalebnost jazyka, hru se slovy, pestrý popis prostředí i proměnu postav v čase. Překlad nerušeně plyne a snadno by ho bylo možné považovat za původní české dílo výborného spisovatele," zněl názor odborné poroty, která v letošním roce posuzovala více než 180 přihlášených knih.

Co se týče příběhu, jedná se o mytologické vyprávění o řeckých bozích a o význačných smrtelnících. Nechybí zde například Prometheus, Ariadne, Daidalos a Ikaros, Iason a Medea, Skylla, Charybda, Minotaurus a další. Dočteme se o zrození hrdinů, ale také o jejich pádu. Čas totiž v knize plyne z božského pohledu, ne po rocích, nýbrž po staletích. Díky tomu je nám představeno mnoho příběhů, v jejichž středu vždy stojí mocná čarodějka Kirke.

Dílo nadchne jak děti, tak i dospělé, příběh je psaný krásným jazykem, je dobrodružný a také v některých ohledech poučný. Je zde láska a nenávist, intriky, magie, krutost i laskavost, chytrost a lstivost. Známé příběhy jsou podávány velice čtivě, okamžitě vás vtáhnou do dění. Veškeré události jsou nám předávány z perspektivy Kirky, takže můžeme nahlížet na její psychologické pochody, znát její pohnutky, radovat se s ní, ale i nesmírně trpět. Postava Kirke je velmi osobitá a díky tomuto příběhu má čtenář možnost poznat mocnou čarodějku zas o něco jinak.

Zde není o čem debatovat, Kirke si rozhodně zaslouží, aby byla čtena a doporučována dál, protože se vskutku jedná o literární skvost.


Název: Kirke
Originální název: Circe
Autor: Madeline Miller
Překlad: Eva Maršíková
Nakladatelství: Slovart
Rok vydání: 2019
Vydání: 1.
Počet stran: 376
ISBN/EAN: 978-80-7529-838-6


 Za knihu mnohokrát děkujeme nakladatelství Slovart.