Máj - Karel Hynek Mácha

26.09.2022

Klasika milovaná i nenáviděná

Nové vydání Máchova Máje od nakladatelství Rosier je skutečně nádherným počinem, který se jistě stane ozdobou každé knihovny. A mnozí mi dáte za pravdu, že takováto klasika by v ní rozhodně chybět neměla.

Nejslavnější lyricko-epická báseň se do světa dostala v roce 1836, a přestože je stará téměř dvě století, neztratila za tu dobu nic ze svého kouzla. Obsah textu je natolik nadčasový, že mu dokáží porozumět i dnešní čtenáři. Jediné, na čem pak záleží, je volba stylistického zpracování, poněvadž to může ovlivnit celý čtenářský zážitek, a to buď pozitivně, nebo negativně.

Co se týče samotného děje rozsáhlé básně, máme tu velkou lidskou tragédii, v jejímž centru jsou tři postavy - Vilém, Hynek a Jarmila. Z Viléma se stal strašlivý lesů pán a se svou tlupou loupežníků přepadával a okrádal. Jeho srdce však jednou zaplálo láskou ke krásné Jarmile, leč ta se nechala svést Hynkem. Vilém hnán zlostí a pomstou svého soka v lásce zabije, avšak co nezjistí - zabil svého otce. Za strašlivý čin jej čeká smrt...


Daleko zanesl věk onen časů vztek,
dalekoť jeho sen, umrlý jeho stín,
obraz co bílých měst u vody stopen klín,
takť jako zemřelých myšlenka poslední,
tak jako jméno jich, pradávných bojů hluk,
dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt, vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
to jestiť zemřelých krásný dětinský čas.

Velkoformátové vydání Máje vycházelo z nejnovějšího kritického vydání Ústavu pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Akropolis z roku 2019. V textu byly provedeny určité změny, aby byl pravopisně aktualizovaný, avšak zároveň aby zachovával autorovy osobité jevy.

Kniha je díky svým ilustracím pastvou pro oči, kdy i obyčejné listování vyvolává fascinaci. Podíl na tom nese jednak Barbara Baloghová, jež se postarala o návrh obálky a grafickou úpravu, jednak Martin Augustín, jenž stojí za všemi ilustracemi.

Dílo začíná dedikační básní (věnováním) Čechové jsou národ dobrý. Literární historik a editor Mgr. Michal Charypar, Ph. D., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který se věnuje převážně literatuře 19. století, knihu uzavírá svou Glosou k Máchovu Máji. Samotnou báseň tvoří čtyři zpěvy a dvě intermezza.

Máj jsem vždy měla ve značné oblibě právě díky jeho jazyku. Bavily mě nejrůznější obrazy a figury, nejraději jsem vždy měla oxymoróny (jak je patrné z ukázky). Krom toho myšlenkové pochody postav přenášely na čtenáře všechny možné emoce. Nejsilnějšími pasážemi jsou ty s Vilémem, kdy ve vězení bojuje se svým osudem, přemýšlí nad smrtí a nad tím, co na člověka čeká po ní. V Intermezzu zas duchové zemřelých s dalším dnem očekávají přírůstek do světa mrtvých, z čehož až mrazí. Popisy přírody plné kontrastů jsou rovněž velmi sugestivní.

Tematika lásky, smrti a viny stále přitahuje mnoho čtenářů, a pokud jste Máj někdy zavrhli, zkuste mu dát ještě šanci, uvidíte, že s určitým odstupem může i klasika přinášet potěchu, když není označována jako "povinná".


Název: Máj
Autor: Karel Hynek Mácha
Ilustrace: Martin Augustín
Nakladatelství: Rosier
Rok vydání: 2022
Počet stran: 128
ISBN/EAN: 978-80-88467-01-4  


Za poskytnutí recenzního výtisku mnohokrát děkujeme nakladatelství Rosier.