Sedminožek a Osmiočka - Marie Jakoubková

03.12.2022

Osm očí, osm... sedm nohou 

V jedné kůlně se narodí spousta malých pavoučků. Všichni se vydávají do světa, zatímco Sedminožek zůstal v kůlně sám. Vlastně ne tak úplně sám, jeho sestřička Osmiočka ho neopustila a vytáhla ho ven, aby se spolu vydali na cestu.

Sedminožek dostal jméno podle počtu nožiček. Osmá nožka mu sice časem doroste, ale do té doby se musí potýkat s tímto nedostatkem. S Osmiočkou se snaží objevit, jaké nadání Sedminožek má. Osmiočka je totiž chytrá a rychlá, při splétání pavučinky moc šikovná, kdežto Sedminožek se neustále podceňuje. Podaří se mu najít, v čem vyniká?

Kniha má pouze 55 stran textu, není příliš dlouhá, nebude mít tak problém udržet pozornost dětí. Nabízí zajímavý a originální příběh, který však bohužel nenaplnil potenciál, jenž měl. Například bych vzhledem k počtu stránek očekávala větší péči, co se jazykové redakce týče, obzvlášť, když je kniha určena dětem. První čtení by nemělo v dětech podporovat špatné návyky.

Pominu-li velké množství chybějících čárek, v textu se objevují také špatné tvary slov (s osmi nohami namísto s osmi nohama), chybně užité přechodníky (snažíce je přechodník pro množné číslo, nikoli pro ženský rod j. č.). V tomto případě platí, že pokud neumím přechodníky užívat správně, tak je lepší nepoužívat je vůbec. Narazila jsem také na pár překlepů, například přes místo před. Nejednotnost užitých výrazů rovněž není v pořádku, kor když je slovo užito o dva řádky níže (hendykep x handykep). Což bych ale nepřikládala jako chybu autorky, každá kniha by před vydáním měla projít redakční prací. Zde se zdá, že byla zcela vynechána...

Co se obsahové stránky týče, kniha nabízí vyprávění, které nabádá děti, aby se nebály pavoučků, přestože mají tolik nožiček, což mi přijde velice roztomilé a důležité, jelikož sama nemám pavouky úplně v lásce. Důraz je kladen také na sourozeneckou lásku, ta je zde moc pěkně popsaná.

Knihu bych v žádném případě zcela nezavrhovala, pokud bude předčítána dětem jejich rodiči, bude vše v pořádku. Ovšem pokud by si ji měly ratolesti číst samy, nemyslím si, že vzhledem k tolika jazykovým nedostatkům, je vhodný titulem.


Název: Sedminožek a Osmiočka
Autor: Marie Jakoubková
Nakladatelství: Malá Forma
Rok vydání: 2022
Vydání: 1.
Počet stran: 56
ISBN/EAN: 978-80-7612-477-6


Za poskytnutí recenzního výtisku mnohokrát děkujeme autorce Marii Jakoubkové.