„V léčbě glaukomu dosahujeme výrazných úspěchů,“ říká odborník

14.03.2023

Glaukom neboli zelený zákal je, na rozdíl od šedého zákalu, nevratné oční onemocnění a neléčený může končit ztrátou zraku. Světový týden glaukomu, který tento rok připadá na 12. až 18. března, je zde proto, aby upozornil na důležitost včasného rozpoznání onemocnění a pokrok, který v tomto oboru nastal.

Glaukom je onemocnění, při kterém dochází k postupnému odumírání vláken zrakového nervu a následně poškození zorného pole. Glaukom nebolí a vyšší nitrooční tlak vnímá jen část pacientů. Nitrooční tlak je jednou z hlavních příčin vzniku glaukomu. V pozdějších stadiích zeleného zákalu lidé začnou ztrácet periferní vidění (vidění na stranách zorného pole), centrální vidění bývá dlouhou dobu bez postižení, a proto se na glaukom dá přijít relativně pozdě. K vyšetřování zorného pole slouží přístroj zvaný perimetr. Výpadky v zorném poli jsou nevratné a lékaři se zaměřují pouze na zpomalení postupu této zákeřné choroby.

Nezavírejte před glaukomem oči

Postupné zhoršování zraku u zeleného zákalu (glaukomu) je tudíž velmi nebezpečné, protože ho nemusíme vůbec zaznamenat a diagnostikován bývá nejčastěji při preventivní oční prohlídce.

Základem úspěšné léčby glaukomu je jeho včasné odhalení, poškozený oční nerv není možné znovu obnovit. Proto odborníci doporučují pravidelně navštěvovat očního lékaře, po 40. roce věku i častěji. Frekvence přitom závisí na aktuálním zdravotním stavu i rodinné zátěži. "Pro prevenci glaukomu jsou důležité doplňky stravy obsahující různé podpůrné látky a antioxidanty," vysvětluje MUDr. Martin Fučík, primář oční kliniky Lexum v Praze.

Cíl léčby je jeden

Účel všech léčebných postupů, tedy jak konzervativní léčby ve formě kapek, tak laserových a chirurgických zákroků, je jeden – snížení nitroočního tlaku, který je rizikovým faktorem pro vznik a postup zeleného zákalu, a tedy i zpomalení poškození jemných struktur očního nervu. Dosažení tzv. cílového tlaku je hlavní snahou glaukomových specialistů "V léčbě glaukomu jsme na tom poměrně dobře a vybírat můžeme hned z několika metod. O tom, který postup použijeme, rozhodujeme na základě podrobného vyšetření. Svou roli v rozhodování o způsobu léčby hraje řada dalších faktorů, jako jsou věk, přidružené oční choroby, předchozí léčba a celkový zdravotní stav," říká MUDr. Fučík.

Glaukomem život nekončí

Zatímco dříve představovala diagnóza glaukomu blížící se ztrátu zraku, moderní léčba pomáhá účinně zpomalit postup jeho zhoršování. Lékaři mají k dispozici konzervativní a chirurgickou léčbu. "Odborníci byli při léčbě glaukomu nejprve odkázáni pouze na konzervativní léčbu ve formě kapek a na chirurgické zákroky. V 70. letech minulého století byly do praxe očního lékařství zavedeny lasery. Od jejich zavedení došlo k velkému pokroku a použití laserů je pro pacienty nyní bezpečnější a šetrnější. K dispozici máme přitom hned několik způsobů laserových zákroků (laserová iridotomie, laserová cyklofotokoagulace a selektivní laserová trabekuloplastika), které pomáhají různými mechanismy snižovat nitrooční tlak. Jejich výhodou je možnost snížit u pacientů medikamentózní zátěž, opakovat zákrok i to, že nejsou překážkou pro následné chirurgické operace," vysvětluje MUDr. Fučík. Pokrok nastal nejen v léčbě, ale i v diagnostice glaukomu, kdy odborníkům pomáhá tzv. optická koherenční tomografie umožňující detailní vyšetření vrstev sítnice.

Glaukom v datech

  • Světově druhá nejčastější příčina slepoty (13 %).

  • 76 milionů pacientů na celém světě v roce 2020.

  • Očekávaný počet pacientů v roce 2040 je 111,8 milionu.

  • Až 3,5 % lidí nad 40 let trpí kvůli glaukomu ztrátou zraku a zorného pole.

  • Častěji postihuje ženy (66 %).


Fotografie: TZ