Zapovězené země - Krypta melifikovaného mága

Svatyně letitého světce osvětlená odkapávajícími svíčkami je pořád cítit po spálených obětech. Nehybným vzduchem víří sádrový prach z mozaiky pukající pod vašimi kladivy. Roztloukaný výjev zachycuje zázračného léčitele, který svým medovým dotekem ošetřuje rány – oči se rozjasňují, seschlé údy nabývají na síle, mrtví vstávají z hrobů a tančí kolem léčitele. Když se pod ráznými údery stěna s mozaikou rozpadne, objevíte zčernalé železné dveře zdobené rytinou včely. Vzduch za nimi je zatuchlý, prosycený hnilobným puchem zkaženého masa, ale zároveň i podivnou vůní květin... Tento sborník přináší čtyři dobrodružná místa pro Zapovězené země, napsaná jedněmi z nejlepších současných autorů v oboru. Na jeho stránkách navštívíte kobku plnou odkapávajícího medu, prozkoumáte vypalovací jámu na magickou keramiku, ustrnete v úžasu nad chrámem opičího krále a vydáte se na strhující cestu do mysli šíleného mága. Kniha obsahuje: Krypta melifikovaného mága od Fiony Maeve Geistové (Mothership) Vypalovací jáma Llaa-Yutuye od Davida McGrogana (Yoon-Suin) Chrám šestiúdého pána od Zedecka Siewa (A Thousand Thousand Islands) Snový oblak E'loka Thira od Adama Koebela (Dungeon World)

359,00 Kč 399,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy