Assassin’s Creed: Valhalla: Geirmundova sága - Matthew J. Kirby

23.05.2022

Neúprosní válečníci na své výpravě za dobytím nové půdy

Geirmund Hjörrsson Hel-hide si musí coby druhorozený syn vydobýt své místo na zemi. A protože v jeho rodném kraji ho žádná velká sláva nečeká, rozhodne se využít příležitosti a složí přísahu dánskému jarlovi Guthrumovi. Ten se připravuje vyplout do křesťanské země Sasů. Při plavbě je však Geirmund své společníky nucen opustit, spáchá sebevražedný skok do rozbouřeného moře. Nikdo jiný by to jistě nepřežil. Ovšem Geirmund má v osudu psáno, že vykoná velké věci.

Jako fénix ze svého popela i Geirmund opět povstává a postupně se probíjí cizí zemí. Na cestě se setkává s knězem Johnem, jenž mu po nějaký čas dělá společnost a s nímž vede četné diskuze na téma křesťané vs. pohani. Geirmund se nechová barbarsky jako mnoho jeho krajanů, naopak je lstivý jako liška, zároveň však čestný. Jeho velkým snem je dobýt Wessex a stát se tamním jarlem. Podaří se mu to?

Bohové Geirmundovi odkryli část jeho budoucnosti, podle které ho čeká zrada. Odkud přijde? Komu se stane trnem v oku? A přežije vůbec dobyvačné tažení?


"Tak už to chodí," řekl Geirmund. "Půda rodí válku.
"Musí to tak být?"
"Ano, pokud veškerá půda musí někomu patřit."
"Nesouhlasím. Já věřím, že když se všechny země podřídí Jedinému pravému bohu ve křtu a společné křesťanské víře, může mezi královstvími zavládnout mír."
Geirmund se tomu vysmál. "Závist znamená konec míru. Žádný bůh ani bohyně, ať už jsou jakkoli mocní, nedokáže zbavit člověka chamtivosti."
"V tom máš samozřejmě pravdu. To my sami se musíme vzepřít svodům naší padlé povahy a podřídit se boží vůli."
"Pak vy křesťané nejste nic víc než nevolníci svého boha."
Kněz pobaveně naklonil hlavu na stranu. "Jestli tomu tak je, pak jde o zvláštní nevolnictví, protože jsem se ještě nesetkal s nevolníkem, který se dal znevolnit dobrovolně."

Američan Matthew J. Kirby není v universu Assassin's Creed úplným nováčkem, Assassin's Creed: Valhalla - Geirmundova sága je u nás jeho v pořadí čtvrtou vydanou knihou. Zatímco předchozí tři knihy byly zaměřeny na současnost, v této své čtenáře tentokrát vzal na historický výlet do mrazivé země vikingů.

Mnozí jistě chtějí vědět, jakou návaznost má tato kniha na herní sérii, obrovským plusem je, že se odehrává paralelně s hrou Assassin's Creed: Valhalla, není tedy pouhým převyprávěním událostí ze hry, jako tomu bylo v knize Assassin's Creed: Odysea, která herním fanouškům nepřinesla vůbec nic nového.

Geirmundova sága je výpravnou historickou fikcí, zasazenou do světa vikingů, kde lze narazit na mnoho historických postav a reálií. Jako veliká fanynka seriálových Vikingů jsem si čtení velice užívala, Geirmund byl až na kost pravý vůdce, nejednal ukvapeně, každé své rozhodnutí nejprve zvážil a pro své muže byl skvělým velitelem. Jeho rozpravy s knězem Johnem mi v mnohém připomínaly rozhovory Ragnara Lothbroka s Athelstanem ze seriálové verze.

Časově je děj knihy zasazen do 9. století, tedy do doby, kdy na řadu s dobýváním přišli Ragnarovi synové - Ubba, Ivar a Halfdan.

Kdyby kniha nespadala pod Assassin's Creed universum, vůbec bych si příběh nespojila s řádem asasínů. V knize je pouze na dvou místech zmínka o jakémsi mocném a vlivném řádu, jehož prsty jsou dlouhé. Toť vše - žádní templáři, žádný Animus, žádná linka ze současnosti. Na jednu stranu by mohl titul uspět u fanoušků historických příběhů, kteří chtějí čistě heroický příběh bez moderních zásahů, na straně druhé může být kniha pro fanoušky Assassin's Creed určitým zklamáním.

Co se týče samotného děje, autor nepřišel s ničím novým pod sluncem, vše je předvídatelné, hlavní hrdina jako zázrakem překonává smrtelná nebezpečí a postupně se dostává na vrchol vikinské hierarchie. Máme zde akci, dobrodružství, zkrátka ságu, jak se patří. Příběh je rozdělen do pěti částí.

Co musím velice ocenit, jsou četné poznámky pod čarou, které vysvětlují některé užité termíny, staré názvosloví a poskytují informace o reálných historických postavách. Nevím, jestli jsou i v jiných překladech, protože pokud ne, tak je čtenář bohužel nucen si dohledávat fakta na internetu, aby byl v obraze, protože v knize není přítomna žádná mapa, a tak si mnozí nespojí například Frakkland s Francií nebo Miklagard s dnešním Istanbulem.

Geirmundova sága je za mě poměrně obstojným titulem, ačkoli dle mého názoru nemá s asasíny pranic společného. Milovníkům všeho vikinského by však kniha neměla uniknout.


Název: Geirmundova sága
Série: Assassin's Creed: Valhalla 1.
Originální název: Geirmund´s Saga
Autor: Matthew J. Kirby
Překlad: Kateřina Niklová
Nakladatelství: Fantom Print
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Počet stran: 400
ISBN/EAN: 978-80-7594-093-3


Za poskytnutí recenzního výtisku mnohokrát děkujeme nakladatelství Fantom Print.